تو همون فرشته ای از جنس آدم  ،تو واسم نشونه از خدای عالم

تو همونی که تو خنده هام شریکی ، توی درد و غصه هام واسم طبیبی

تو همون رویای پاکی که توی شبهای من بود

تو یه قطره از خدایی

تو همون بودی و هستی ،که می خوام براش بمیرم

از خدا خواستم همیشه پیش تو آروم بگیرم ، تو واسم دنیای عشقی ، تو تموم لحظه هامی

تازه میشه روح و جونم ، وقتی که تو پا به پامی ، از خدا می خوام همیشه که کنار تو بمونم

عاشقم باش پروانه می شم تا کنار تو بسوزم 

وقتی چشمات گریه می کرد آرزوم بود که بمیرم

کاش بودم کنار ت ای گل ، تا که دستات و بگیرم

love
دسته ها :
يکشنبه سیزدهم 2 1388
X